Habitat HOT

seeglass HOT són la nova gamma de calefactors especialment indicats per a zones exteriors.

Els nostres calefactors combinen infrarojos i halògens d'ona curta amb una tècnica perfeccionada. El resultat és una tecnologia de calefacció altament eficaç. que resulta especialment apta per a la zona exterior.

Els infrarojos són una radiació narural que suposa pràcticament un 50% de l'espectre de la radiació total del sol. Si la radiació infraroja penetra en la nostra pell, es desencadena una agradable sensació tèrmica. Per això, també es denomina radiació tèrmica.
.N
La paraula "infrarojos '' (del llatí '1nfra", inferior, sota) explicita que es tracta d'una regió de radiació electromagnètica, que queda per sobre de l'extrem vermell de l'espectre lluminós visible i, per tant, no conté raigs ultraviolats en l'espectre de radiació.

A causa de la seva longitud d'ona, la radiació d'infrarojos d'ona curta penetra bé especialment en l'aire, independentment de la temperatura d'aquest. Així s'aclareix, per què a l'hivern, tot i que la temperatura exterior sigui relativament baixa, la sensació al sol sigui d'una calor agradable

Informació addicional